VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Vuosi 1 > Laadullinen tutkimus (SSYS1404)

Laadullinen tutkimus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1404
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SSY2020-1Y4.1.2021 – 2.5.2021Virpi VälimaaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella laadullisen lähestymistavan valinnan
- suunnitella ja toteuttaa laadullisen tutkimuksen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 21 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 60 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

- mitä laadullinen tutkimus on?
- laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet
- laadullisen aineiston kerääminen
- laadullisen aineiston analysointi
- laadullisen tutkimuksen raportointi ja luotettavuuden arviointi
- toimintatutkimus - laadullisen ja määrällisen tutkimuksen dialogi

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu alueelliseen tutkimustoimintaan ja hankkii osaamista laadullisissa menetelmissä oman työyksikkönsä hyödyksi.

Kansainvälisyys

Opiskelija tutustuu kansainväliseen menetelmäkirjallisuuteen ja tutkimukseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- harjoitukset lähiopetuksessa
- harjoitustehtävä, joka toimii opintosuorituksena

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä
- esimerkinomaisesti kuvaa miten laadullista aineistoa voidaan kerätä
- esimerkinomaisesti kuvaa miten laadullista aineistoa voidaan analysoida
- esimerkinomaisesti kuvaa miten laadullisen tutkimuksen tuloksia voidaan raportoida ja tutkimuksen luotettavuutta arvioida

Taso 3: opiskelija
- kuvaa laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa laadullisen aineiston keräämisen menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa laadullisen aineiston analysoinnin menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä suhteessa tieteenfilosofiseen lähestymistapaan
- kuvaa laadullisen aineiston keräämisen menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- kuvaa laadullisen aineiston analysoinnin menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- kuvaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

- harjoitustehtävä 100 %, numeerinen arviointi

Harjoittelu

-

Lisätietoja

-


Takaisin