VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Laadullinen tutkimus (SSYS1404) > 2022-2023

Laadullinen tutkimus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1404
OPS: SSY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Marjo-Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002SSY2021-1Y1.1.2022 – 31.7.2023Hilkka Korpi, Virpi VälimaaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003SSY2022-1Y1.1.2023 – 31.7.2023Hilkka KorpiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella laadullisen lähestymistavan valinnan
- suunnitella ja toteuttaa laadullisen tutkimuksen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 21 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 60 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

- mitä laadullinen tutkimus on?
- laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet
- laadullisen aineiston kerääminen
- laadullisen aineiston analysointi
- laadullisen tutkimuksen raportointi ja luotettavuuden arviointi
- toimintatutkimus - laadullisen ja määrällisen tutkimuksen dialogi

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu alueelliseen tutkimustoimintaan ja hankkii osaamista laadullisissa menetelmissä oman työyksikkönsä hyödyksi.

Kansainvälisyys

Opiskelija tutustuu kansainväliseen menetelmäkirjallisuuteen ja tutkimukseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- harjoitukset lähiopetuksessa
- harjoitustehtävä, joka toimii opintosuorituksena

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä
- esimerkinomaisesti kuvaa miten laadullista aineistoa voidaan kerätä
- esimerkinomaisesti kuvaa miten laadullista aineistoa voidaan analysoida
- esimerkinomaisesti kuvaa miten laadullisen tutkimuksen tuloksia voidaan raportoida ja tutkimuksen luotettavuutta arvioida

Taso 3: opiskelija
- kuvaa laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa laadullisen aineiston keräämisen menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa laadullisen aineiston analysoinnin menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä suhteessa tieteenfilosofiseen lähestymistapaan
- kuvaa laadullisen aineiston keräämisen menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- kuvaa laadullisen aineiston analysoinnin menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- kuvaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

- harjoitustehtävä 100 %, numeerinen arviointi

Harjoittelu

-

Lisätietoja

-


Takaisin