VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2013VK > Vuosi 1 > Kehityspsykologia (SSHP1205)

Kehityspsykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSHP1205
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2013VK
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2014)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2014

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2S-SH-1A7.1.2014 – 30.5.2014Maria-Riikka MunckSuomi9.12.2013 – 14.3.2014
3S-SH-1B7.1.2014 – 30.5.2014Maria-Riikka MunckSuomi9.12.2013 – 14.3.2014
4S-SH-1CK1.9.2014 – 19.12.2014Maria-Riikka MunckSuomi15.8.2014 – 31.10.2014

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen kehitykseen vaikuttavat tekijät ja tärkeimmät kehitysteoriat.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 26 t.
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 13 t.
- itsenäistä opiskelua 13 t.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 13 t.

Arviointikriteerit

Taso 5. Opiskelija osaa kuvata ja havainnollistaa ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri terioiden mukaan.
Taso3.Opiskelija osaa kuvata keskeiset ihmisen kehitykseen vaikuttavat tekijät ja kehitysteoriat.
Taso 1. Osaa kuvata joitakin ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävä.


Takaisin