VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2009T > Vuosi 3 > Hoivayrittäjyys (SHP0303)

Hoivayrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHP0303
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2009T
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2011-2012)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2011-2012

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
11 29.8.2011 – 23.12.2011Sari SaarikoskiSuomi19.8.2011 – 4.9.2011
12S-TH-3A24.10.2011 – 27.4.2012Sari SaarikoskiSuomi3.10.2011 – 18.11.2011
13S-TH-3B5.3.2012 – 27.4.2012Sari SaarikoskiSuomi13.2.2012 – 11.3.2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin tuottamien terveys-ja sosiaalipalvelujen keskeiset piirteet ja yhteistyömuodot. Opiskelija perehtyy hoivayrittäjyyden erityiskysymyksiin ja lainsäädäntöön.

Sisältö

Vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat. Hoivayrittäjyys ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Opiskelumateriaali

- Rissanen, S. (toim.)2004. Hoivayrittäjyys.Juva. PS-Kustannus.
sekä opettajan opintojakson alussa esittämä muu opintomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, opintokäynnit, harjoitukset.

Arviointimenetelmät

Tentti tai tehtävä, harjoituksiin ja käynteihin osallistuminen.


Takaisin