VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Nursing (S-SH) > 2009T > Year 3 > Health Care Entrepreneurship (SHP0303)

Health Care Entrepreneurship

Structure Type: Study unit
Code: SHP0303
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: S-SH 2009T
Level: Bachelor of Health Care
Year of Study: 3 (2011-2012)
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Nurmi, Regina
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2011-2012

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
11 2011-08-29 – 2011-12-23Sari SaarikoskiFinnish2011-08-19 – 2011-09-04
12S-TH-3A2011-10-24 – 2012-04-27Sari SaarikoskiFinnish2011-10-03 – 2011-11-18
13S-TH-3B2012-03-05 – 2012-04-27Sari SaarikoskiFinnish2012-02-13 – 2012-03-11

Learning Outcomes

Opiskelija tuntee julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin tuottamien terveys-ja sosiaalipalvelujen keskeiset piirteet ja yhteistyömuodot. Opiskelija perehtyy hoivayrittäjyyden erityiskysymyksiin ja lainsäädäntöön.

Contents

Vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat. Hoivayrittäjyys ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- Rissanen, S. (toim.)2004. Hoivayrittäjyys.Juva. PS-Kustannus.
sekä opettajan opintojakson alussa esittämä muu opintomateriaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, tehtävät, opintokäynnit, harjoitukset.

Assessment Methods

Tentti tai tehtävä, harjoituksiin ja käynteihin osallistuminen.


Back