VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL) > S1998A

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto (R-HL S1998A)

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 14.8.1998
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
RHL10000PERUSOPINNOT90
RHL11000Yleiset perusopinnot
RHL11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
RHL11200Yrittäjyys ja yhteiskunta13,5
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
RYY11205Kirjanpidon perusteet1,5
RYY11206Inkvartering och affärsverksamhet1,5
RHL11300Kieliopinnot25,5
YYY1130BViestintä4,5
YYY11301BÄidinkieli, kirjallisen viestinnän perusteet1,5
YYY11305Äidinkieli, ammattikieli1,5
YYY11303AÄidinkieli, suullinen viestintä1,5
YYY1130CRuotsin kieli4,5
RYY11312Ruotsi, suullinen viestintä1,5
RYY11313Ruotsi, kirjallinen viestintä1,5
RYY11314Ruotsi, liikeviestintä1,5
YYY11311Kommunikation inom arbetslivet3
YYY1130DEnglannin kieli6
RYY11322Englanti 11,5
RYY11323Englanti 23
RHL11324Englannin ammattikirjallisuuden ymmärtäminen1,5
YYY11321Working English4,5
YYY1130EValinnainen vieras kieli3
YYY11332BSaksa, ravintola- ja majoitusalan ammattikieli
RHL11400Tietojenkäsittely4,5
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
YYY11402Tietoverkot3
RHL11500Matematiikka ja luonnontieteet7,5
RYY11501Talousmatematiikan perusteet1,5
RYY11502Tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät1,5
RYY11503Fysiikka1,5
RYY11504Ympäristönsuojelu1,5
RYY11505Elintarvikekemia1,5
RHL12000Ammatilliset perusopinnot
RHA12610Professionella grundmoduler43,5
RYY1260BYritystoiminta ja oikeusnormit12
RYY12601Palvelualan tietokoneavusteinen suunnittelu3
RYY12602Alkoholi ja alkoholilainsäädäntö1,5
RYY12603Työoikeus, osa 11,5
RYY12604Työoikeus, osa 21,5
RYY12605Serviceföretagets operativa verksamhet4,5
RYY1261BRavintolapalvelu6
RYY12611Salsbetjäning 14,5
RYY12612Oenologia 11,5
RYY1262BRuokatuotanto15
RYY12621Matproduktion 17,5
RYY12622Livsmedelskunskap1,5
RYY12623Näringslära 1, del 11,5
RYY12624Näringslära I, del 21,5
RYY12625Mikrobiologia ja hygienia1,5
RYY12626Produktionshygien och kvalitetskontroll1,5
RYY1263BMatkailu ja majoitusliiketoiminta4,5
RYY12631Johdanto matkailuun1,5
RYY12632Varaus- ja vastaanottotoiminnot3
RYY1264BKieliopinnot7,5
RYY12641Ruotsi, yritys- ja tuote-esittely1,5
RYY12642Ranska, alkeiskurssi1,5
RYY12643Ranska, jatkokurssi 11,5
RYY12644Ranska, jatkokurssi 21,5
RYY12645Saksa, hotelli- ja matkailualan kommunikaatio1,5
 
RHL20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
RHL21000Matkailun suuntautumisvaihtoehto
RHL21100Matkailu15
RHL21101Matkailun toimintaympäristö ja liiketoimintatyypit1,5
RHL21102Planering och produktutveckling inom turism1,5
RHL21103Matkailun myynti ja markkinointi1,5
RHL21104Matkailun varaus- ja jakelujärjestelmät1,5
RHL21105AMatkailu- ja majoitusyritysten operatiivinen johtaminen6
RHL21106Maaseutumatkailu liiketoimintana1,5
RHL21107Kansainvälinen matkailu1,5
RHL21200Palvelujen markkinointi15
RHL21201Markkinoinnin perusteet1,5
RHL21202Kundbetjäning3
RHL21203Palveluyrityksen markkinointiviestintä3
RHL21204Markkinointitutkimus ja -suunnittelu3
RHL21205Palvelujen markkinointi1,5
RHL21206Palveluyrityksen liikeidean suunnittelu ja kehittäminen3
RHL22300Yritys- ja taloushallinto15
RHL22301Palveluyrityksen johtaminen3
RHL22302Yritysoikeus1,5
RHL22303Yritysverotus1,5
RHL22304Turvallisuus majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä1,5
RHL22305Palveluyrityksen talousjärjestelmä1,5
RHL22306Palveluyrityksen kannattavuuslaskenta1,5
RHL22307Palveluyrityksen katetuottolaskenta1,5
RHL22308Palveluyrityksen budjetointi ja rahoitus1,5
RHL22309Sisäinen ja ulkoinen tarkkailu1,5
RHL21300Matkailu- ja majoituspalvelu15
RHL21301Ohjelmapalvelut ja elämysmatkailu1,5
RHL21302Matkailutoimistopalvelut1,5
RHL21303Matkailun kehittäminen1,5
RHL21304Matkailuyrityksen ympäristöjohtaminen1,5
RHL21305Matkailusosiologia1,5
RHL21401AAistinvarainen arviointi1,5
RHL21402ATila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL21403AHankinnat ja varastointi1,5
RHL21404AOrderverksamhet I1,5
RHL21405AMatproduktionsplanering1,5
RHL22000Majoitus- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL22100Majoitus- ja ravintolapalvelu15
RHL22101Salipalvelu II1,5
RHL22102Orderverksamhet II1,5
RHL22103Salipalvelun työnjohto 13
RHL22104Oenologia II1,5
RHL22109Baarioppi1,5
RHL21105BMatkailu- ja majoitusyritysten operatiivinen johtaminen6
RHL22200Ravintolapalvelu15
RHL22201Salipalvelun henkilöstön suunnittelu1,5
RHL22202Ruokakulttuurit ja ruokailun trendit3
RHL22203Salipalvelun työnjohto II3
RHL21401BAistinvarainen arviointi1,5
RHL21402BTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL21403BHankinnat ja varastointi1,5
RHL21404BOrderverksamhet I1,5
RHL21405BMatproduktionsplanering1,5
RHL23000Elintarvike- ja ravitsemisalan suuntautumisvaihtoehto
RHL23100Ravitsemispalvelu15
RHL23101Ruokatuotanto II3
RHL23102Elintarvikeoppi1,5
RHL22703Ravinto-oppi 21,5
RHL23104Ruokatuotanto III6
RHL23105Planeringsprocessen inom kosthållning1,5
RHL23106Food Cultures and Eating Trends1,5
RHL23200Elintarviketieteet15
RHL23201Ravitsemisliikkeiden ruokapalvelujen johtaminen3
RHL23202Ruokapalvelujen tuotekehitystyö3
RHL23203Puhtaanapidon suunnittelu ja ohjaus1,5
RHL21401CAistinvarainen arviointi1,5
RHL21402CTila- ja laitesuunnittelu1,5
RHL21403CHankinnat ja varastointi1,5
RHL21404COrderverksamhet I1,5
RHL21405CMatproduktionsplanering1,5
 
RHL30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
RHL40000HARJOITTELU30
 
RHL50000OPINNÄYTETYÖ15