VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Yrityksen johtaminen (TLA0103)

Yrityksen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0103
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Sari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3022LT2023-2K21.10.2024 – 22.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3023LT2023-2M21.10.2024 – 22.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3024LT2023-2O, LT2023-2T21.10.2024 – 22.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3026LT2023-2W21.10.2024 – 15.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3027LT2023V-2K19.8.2024 – 15.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi,
- Olet perehtynyt yrityksen- tai yksikön johtamisen perusteisiin sekä keskeisiin käsitteisiin.
- Omaat valmiuksia toimia esihenkilö- ja muissa johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa.
- Ymmärrät teorian yhdistymisen käytäntöön.
- Työelämätaidot kehittyvät johtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmista.
- Opiskelija kykenee arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan (oppimisen taidot / itsearviointi).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelumenetelmät
ja opiskelijan työmäärä

• Kontaktitunnit 24 tuntia
• Itsenäinen opiskelu 35 tuntia
• Itsearviointi 1 tunti
• Tehtävä(t) 20 tuntia
• palaute 1 tunti
• yht. (3op) 81 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät opinnot

Opintojakson voi suorittaa ilman aiempia liiketalouden opintoja.
Suositeltavaa on, että liiketoiminnan perusteet opintokokonaisuus on suoritettu.

Sisältö

Sisältö

• Yrityksen strateginen perusta

• Liiketoiminnan analysointi

• Vastuullisuus osana yrityksen johtamista
• Muutosjohtaminen
• Työelämäyhteistyö- vierailijat johtamisen käytännön esimerkein.

Opiskelumateriaali

Oppimateriaalit ovat opintojakson Moodlessa.

Oppikirja: Viitala, Jylhä.
Johtaminen : keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. (2019 tai uudempi painos tai e-kirja)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, vierailijaluennot työelämän edustajilta.

Aineistot Moodlessa

Tuntitehtävät

Kurssitehtävä toteutetaan ryhmätyönä.

Arviointikriteerit

Arviointi ja palaute
• Osallistuminen lähiopetukseen 20p
• Ryhmätyö 40p.
• Itsenäisesti suoritettavat tuntitehtävät 10p.
• Vierailijaluennon palaute 20p.
• Itsearviointi – ja palaute 10p.


Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5:
90-100p = E5 80-89p = H4 70-79p = H3 60-69p = T2 50-59p = V1 0-49p. = HYL

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5:

90-100p = E5
80-89p = H4
70-79p = H3
60-69p = T2
50-59p = V1
0-49p. = HYL

Lisätietoja

Opintojakson ohjaaja:

Sari Saarikoski, lehtori, KTM


sari.saarikoski@vamk.fi

tai oma ryhmäohjaaja ja OPO


Takaisin