VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Työoikeuden perusteet (TLTP0702)

Työoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0702
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008LT2021-2K22.8.2022 – 23.10.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3009LT2021-2M22.8.2022 – 23.10.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3010LT2021-2O, LT2021-2T22.8.2022 – 23.10.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3011LT2021V-2K22.8.2022 – 18.12.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin työlainsäädännön perusteet sekä hahmottaa työoikeuden merkityksen alati muuttuvassa työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 54 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia 18 tuntia sekä itsenäistä opiskelua 36 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Työsopimuslaki ja sen soveltaminen käytännön t yöelämään, työaika- ja vuosilomalainsäädäntö työelämässä, työehtosopimukset ja niiden merkitys työelämässä, työsuojelulainsäädäntö ja työterveys osana turvallista ja terveellistä työuraa, yhteistoimintamenttely osana yrityksen muutosta.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Paanetoja Jaana: Työoikeus tutuksi (uusin saatavilla oleva painos)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelja hallitsee kiitettävästi keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee kiitettävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.
3 Opiskelja hallitsee hyvin keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.
1 Opiskelja hallitsee tyydyttävästi keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee tyydyttävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin