VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Yrityksen johtaminen (TLA0103)

Yrityksen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0103
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008LT2020-3K2.1.2023 – 30.4.2023Sari SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3009LT2020-3M2.1.2023 – 30.4.2023Sari SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3010LT2020-3O, LT2020-3T2.1.2023 – 30.4.2023Sari SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3012LT2021-2K24.10.2022 – 18.12.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3013LT2021-2M24.10.2022 – 18.12.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3014LT2021-2O, LT2021-2T24.10.2022 – 18.12.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3015LT2021V-2K22.8.2022 – 18.12.2022Sari SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen johtamisen perusteisiin ja valmentaa häntä toimimaan esimies- /johtotehtävissä liike-elämän palveluksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 27 h
Itsenäistä opiskelua 53 h
Yhteensä 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) luonne ja osa-alueet. Yrityksen liikeidean kehittäminen, selkeän vision luominen, strategian kehittäminen, tavoitteiden asetanta ja seuranta sekä yrityksen arvot osana organisaatiokulttuuria. Liikkeenjohtamisen kehityshistoria, toiminnan suunnittelu ja yrityksen talousjohtamisen perusteet. Laatuajattelu osana yrityksen johtamista ja prosessien jatkuva kehittäminen. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja muutosjohtaminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssi antaa osallistujille valmiuksia toimia esimiestehtävissä alueen yrityksissä.

Kansainvälisyys

Kurssilla kannustetaan kansainvälisten yhteyksien luomiseen.

Opiskelumateriaali

- Viitala, Riitta ja Jylhä, Eila 2013. Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Helsinki.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot , ryhmätyöt, projektityö

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Projektityö 40%
PosteriTentti 40%
Lähituntityöskentely 10%
Työryhmätoiminnan itsearviointi 10%


Takaisin