VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023 > Vuosi 1 > Kemia (IK00BE77)

Kemia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE77
OPS: KT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3016KT2023-1, KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D8.1.2024 – 27.4.2024Eija IivariSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017KT2023V-1, KT2023V-1A, KT2023V-1B8.1.2024 – 25.5.2024Sanna KangasvieriSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3018ET2023-1A, ET2023-1B, ET2023-1C, ET2023-1D28.8.2023 – 17.12.2023Maarit Mäkelä, Pekka StenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3019YT2023-1A, YT2023-1B, YT2023-1C, YT2023-1D28.8.2023 – 17.12.2023Maarit Mäkelä, Pekka StenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020EY2023V-1A, EY2023V-1B25.8.2023 – 17.12.2023Pekka StenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Lähes kaikki insinöörit tarvitsevat kemian perustietoja työuransa aikana. Esimerkiksi useimmat materiaalivalinnat ja korroosionesto perustuvat kemian ymmärtämiseen, samoin polttoaineiden valmistus ja käyttö. Esimiehenä toimiva insinööri on vastuussa myös työturvallisuudesta kemiallisine riskeineen.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää jaksollisen järjestelmän, tuntee aineiden luokittelua sekä kemian peruskäsitteitä. Opiskelija tuntee kemiallisiin reaktioihin ja ilmiöihin liittyvät mekanismit, sekä kykenee ratkaisemaan kurssin aihealueisiin liittyviä tehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 53 h
- itsenäistä opiskelua 82 h
- Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Aineen rakenne, olomuodot, ainemäärän käsite, kemiallinen reaktio, liuos- ja sähkökemian peruskäsitteet. Arkipäivän ilmiöihin ja ympäristöön liittyviä kemian sovellutuksia.

Opiskelumateriaali

Hänninen, H., Karppinen, M., Leskelä, M. & Pohjakallio, M. 2019. Tekniikan kemia, 14.-15. painos. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, arvioitavat harjoitukset.


Takaisin