VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023 > Vuosi 1

Konetekniikan koulutus (KT 2023)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
KT2023-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT60
KT2023-1002Yleiset perusopinnot30
KT2023-1003Opinnot ja perusvalmiudet5
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihinx5
KT2023-1004Kielet ja viestintä5
IKTP0207Työelämän ruotsix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
KT2023-1005Matematiikka10
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaanx5
IK00BE73Numeerinen matematiikkax5
KT2023-1006Luonnontieteet10
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikkax5
IK00BE77Kemiax5
KT2023-1007Ammatilliset perusopinnot30
KT2023-1008Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoimintax5
KT2023-1009Energia- ja ympäristötekniikka5
IEYX1001Energiatekniikan prosessitx5
KT2023-1010Koneen suunnittelu ja tuotekehitys10
IK00BE98Purku- ja kokoonpanoprojektix5
IKTA2502Koneenpiirustusx5
KT2023-1011Mekatroniikka5
IKA0607Koneautomaatio 1x5
KT2023-1012Valmistustekniikka5
IKTA2704Materiaalitx5
 
KT2023-1026OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät