VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 2 > Digitaalinen valmistus (DM) (IKTA2705)

Digitaalinen valmistus (DM)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2705
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008KT2021-2, KT2021-2A, KT2021-2B, KT2021-2C, KT2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Juho PölönenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3009KT2021V-2, KT2021V-2A, KT2021V-2B19.8.2022 – 31.12.2022Juho PölönenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa digitaalisen valmistusjärjestelmän ydinperiaatteen, jossa 3D suunnittelu- ja simulointiohjelmistot mahdollistavat rinnakkaiset tuotesuunnittelu- ja tuotantoprosessien hallinnan ja toteutuksen siirtymisen virtuaalimaailmasta todellisuuteen. Opiskelija perehtyy valmistettavien osien mittaamisen teoriaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2501 3D-modeling and Product Lifecycle Management.

Sisältö

Tuotantoprosessin simulointi projektinhallintaohjelmistolla. Tuotteen valmistuksen ohjelmointi ja simulointi 3D-CAM ohjelmalla. Tuotteiden konepajatekniset mittausmenetelmät ja järjestelmän laaduntuottokyvyn arviointi.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja ohjelmointiharjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Koe. Harjoitustyöt.


Takaisin