VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 2 > Koneenelimet (IKTA2506)

Koneenelimet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2506
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leppämäki, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005KT2020-3, KT2020-3A, KT2020-3B, KT2020-3C30.8.2022 – 31.12.2022Petri SaariSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3006KT2021-2, KT2021-2A, KT2021-2B, KT2021-2C, KT2021-2D1.1.2023 – 30.4.2023Petri SaariSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3007KT2021V-2, KT2021V-2A, KT2021V-2B1.1.2023 – 31.5.2023Petri SaariSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koneenosien toimintaa, tuntee erilaisia rakennevaihtoehtoja ja käyttökohteita sekä osaa suorittaa tavallisimpien koneenelinten mitoituksia, laskentaa ja valintoja.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h
- työjärjestyksessä 55h
- itsenäistä opiskelua 80h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Materiaalit, Statiikka ja lujuusoppi

Sisältö

Liitokset, staattisesti kuormitettujen hitsaus- ja ruuviliitosten sekä väsyttävästi kuormitetun laskennan perusteet. Muoto- ja kitkasulkeiset liitokset. Joustavat liitokset liittyen tärinään/värähtelyyyn, vaimentimien valinta. Laakerit, vierintä- ja liukulaakerin toiminta ja valintakriteerit. Muoto- ja kitkasulkeisten lenkkivaihteiden toiminta- ja valintaperusteet. Lineaariliikkeen komponentit. Vaihdemoottorin rakenne, toiminta ja valinta.

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja harjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti ja jatkuva näyttö


Takaisin