VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 2 > Sähkö ja värähtelyfysiikka (IK00BE76)

Sähkö ja värähtelyfysiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE76
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2021-2, KT2021-2A, KT2021-2B, KT2021-2C, KT2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Onni PyhälahtiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3002KT2021V-2, KT2021V-2A, KT2021V-2B19.8.2022 – 31.12.2022Onni PyhälahtiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3003ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Tuomo ToimelaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3004ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B, YT2021V-2, YT2021V-2A, YT2021V-2B29.8.2022 – 31.12.2022Onni PyhälahtiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3005YT2021-2, YT2021-2A, YT2021-2B, YT2021-2C, YT2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Elena Kuisma, Lassi Lilleberg, Tuomo ToimelaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa sähköön ja magnetismiin liittyvät suureet ja niiden yksiköt. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisia ilmiöitä ja hallitsee tavallisimpien sähköteknisten komponenttien käyttäytymisen. Oppilas tuntee sähkömagneettisten ilmiöiden sovellutuksia. Oppilas osaa laskea sähköstatiikkaan sekä tasa- ja vaihtosähköön liittyviä tehtäviä. Hän ymmärtää värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja tuntee niiden sovellutuksia. Lisäksi hän osaa melun- ja valaistusmittausten periaatteet ja tuntee optiikan ilmiöitä sovellusten kannalta. Laboratorioharjoituksissa opiskelija oppii sähkömagneettisten komponenttien ja piirien toimintaa käytännössä sekä analysoimaan mittaustuloksia ja niiden luotettavuutta.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 133h. Kokonaistyömäärä jakautuu seuraavasti: 50 h lukujärjestyksen mukaista opiskelua ja 83 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka ja lämpöfysiikka

Sisältö

Coulombin laki, sähkökenttä, potentiaali, sähkölujuus, kapasitanssi, sähkövirta, tasavirran suureet ja komponentit, Ohmin laki, Kirchhoffin lait, RC-piiri, virtajohdin magneettikentässä, magneettiset materiaalit, magneettivuo, induktio, induktanssi, vaihtovirran peruskäsitteet, RLC-piiri, yksinkertainen muuntaja. Värähdysliike, aaltoliike, äänioppi, sähkömagneettinen aaltoliike, fotometria.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, laskuharjoitukset ja laboratorioselostukset.


Takaisin