VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 2 > Tietotekniikka (IK00BE72)

Tietotekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE72
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2021-2, KT2021-2A, KT2021-2B, KT2021-2C, KT2021-2D1.1.2023 – 30.4.2023Thomas VikströmSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3002KT2021V-2, KT2021V-2A, KT2021V-2B1.1.2023 – 31.5.2023Thomas VikströmSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3003ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D1.1.2023 – 30.4.2023Anni Halkola, Thomas VikströmSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3004ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B, YT2021V-2, YT2021V-2A, YT2021V-2B1.1.2023 – 20.5.2023Thomas VikströmSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3005YT2021-2, YT2021-2A, YT2021-2B, YT2021-2C, YT2021-2D1.1.2023 – 30.4.2023Thomas VikströmSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa kirjoittaa lyhyitä ohjelmia jollain yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä (esim. Python).
- Opiskelija osaa hyödyntää verkossa olevia alustoja, liittyen esim. tekoälyyn, konenäköön jne.

Sisältö

Ohjelmoinnin peruselementit: muuttujat, lausekkeet, ehtolause, toistolauseet, taulukot ja merkkijonot.
Soveltuva tekoäly: konenäkö, ääneentunnistus, liikkuvuusanturien signaalien tunnistus

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.
Tekoälyn osuudessa projekti.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyöt, projekti ja tentti.


Takaisin