VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 2 > Tekniikan englanti (IK00BE70)

Tekniikan englanti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE70
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2021-2, KT2021-2A, KT2021-2B, KT2021-2C, KT2021-2D30.8.2022 – 28.12.2022Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3002KT2021V-2, KT2021V-2A, KT2021V-2B1.1.2023 – 31.5.2023Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3003ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D1.1.2023 – 30.4.2023Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3004ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B, YT2021V-2, YT2021V-2A, YT2021V-2B1.1.2023 – 20.5.2023Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3005YT2021-2, YT2021-2A, YT2021-2B, YT2021-2C, YT2021-2D1.1.2023 – 30.4.2023Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan. Opiskelija ymmärtää tekniikan alan ja työelämän tekstejä ja tuntee keskeistä sanastoa, hän ymmärtää tekniikan alan ja työelämän tekstejä ja tuntee keskeistä sanastoa, ja osaa laatia tekniikan alan tekstejä ja dokumentteja.
Opiskelijan uskallus puhua yleisesti ja erilaisissa ammatillisissa tilanteissa lisääntyvät, opiskelija oppii käyttämään englantia asiantuntijatehtävissä, työelämän tilanteissa ja yleisissä sosiaalisissa tilanteissa ja hän oppii pitämään sisällöllisesti ja vuorovaikutuksellisesti tehokkaan esitelmän. Opiskelija pystyy osallistumaan keskusteluihin, kokouksiin ja neuvotteluihin englanniksi.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, josta lähiopetusta 45-50 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asten koulutuksen (lukio/ammattillinen koulutus) oppimäärä.

Sisältö

Työelämän kirjalliset ja suulliset viestintätilanteet, kuten sähköposti, hakemuskirje ja ansioluettelo, työhaastattelu, esitelmät, messukeskustelut, kokoukset ja neuvottelut; teknisten dokumenttien kirjoittaminen, oman alan tekstit ja sanasto;työelämän ja tekniikan keskeinen sanasto.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee alan perussanaston, ymmärtää pääkohdat alan teksteistä, pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy pitämään esitelmän.

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää pääajatukset oman erityisalansateksteistä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun spontaanisti ja pitämään selkeän ja yksityiskohtaisen esitelmän.

Erinomainen (5): Opiskelija ymmärtää vaivatta alan tekstit ja tunnistaa piilomerkitykset, omaa laajan oman alan sanaston, ilmaisee ajatuksiaan spontaanisti ja täsmällisesti, erottaa merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa ja pystyy tuottamaan sisällöllisesti yhtenäisen, yksityiskohtaisen ja tehokkaan esitelmän.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen ja suullinen tentti, jatkuva näyttö.


Takaisin