VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2018 > Vuosi 3 > Tuotekehitysprojekti (IKTA2406)

Tuotekehitysprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2406
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hantula, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2018-3, KT2018-3A, KT2018-3B1.1.2021 – 2.5.2021Juha HantulaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotekehitysprosessin, teknologian kehityksen ja tuotteiden kehittämisen jatkuvana toimintana sekä harjaantuu todellisessa teollisuuden tuotekehitysprojektissa ja tunnistaa sen menestystekijät.
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tuotekehitysprosessin vaiheet ja eri vaiheissa tarvittavat lähtötiedot ja vaaditut tulokset. Opiskelija osaa soveltaa tuotekehityksessä tarvittavia metodeja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 133 h, josta lähiopetusta on 70 h ja itsenäistä työskentelyä 63 h.

Sisältö

Tuotekehitysprosessi, luovuus ja ideointi, visualisointi ja luonnostelu, tuotteen spesifiointi, tuotekonseptin laatiminen, tuotteen arvioinnin menetelmät, materiaalien valinta, ergonomia ja tuote-ekologia.

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali
Toimeksiantajan ohjeistus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityö.
Opetus toteutetaan asiakasyrityksen tuotekehitysprojektina ja yrityksen mentorit ohjaavat projektia. Näin opiskelijan on helppo ymmärtää menetelmien tarkoitus ja sovellettavuus.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, projektin dokumentaatio


Takaisin