VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2018

Konetekniikan koulutus (KT 2018)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IKT11000Yleiset perusopinnot55
IKT11110Opinnot ja perusvalmiudet10
IKTP0101Johdatus koneinsinööriopintoihin2
IKTA0106Konealan työturvallisuus2
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
IKT11300Kielet ja viestintä15
IKTP0201Tiedottava viestintä2
IKTP0506Vaikuttava viestintä3
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKTP0207Työelämän ruotsi5
IKT11500Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IKTP0307Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IKT11600Luonnontieteet15
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IYTA0313Kemia 13
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT85
IKT12000Ammatilliset perusopinnot
IKT11120Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKT11130Energia ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
IKT12400Opiskelijaprojektit10
IKTA2404Purkuprojekti3
IKTA2405Kokoonpanoprojekti2
IKTA2406Tuotekehitysprojekti5
IKT12500Koneen suunnittelu ja tuotekehitys20
IKTA2502Koneenpiirustus5
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2503Statiikka ja lujuusoppi5
IKTA2506Koneenelimet5
IKT12700Valmistustekniikka15
IKTA2704Materiaalit5
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiot5
IKT12800Mekatroniikka15
IKA0607Koneautomaatio 15
IKA0608Koneautomaatio 25
IKA0405Robotiikka5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
IKTS7000Kone- ja automaatiosuunnittelu45
IKTS5100Suunnittelu15
IKTS5101Lujuusopin jatkokurssi5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAA5
IKTS1121Kehittyvä koneensuunnittelu5
IKTS5300Automaatio15
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi5
IKTS5304PLC ja soluohjaimet5
IKTS5305Tuotantoteknologiat ja robotisoidut järjestelmät5
IKTS7100Projektit15
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)5
IKTS5103Simultaanisuunnittelu ja projektinhallinta5
IKTS5104Modulaarinen laiterakennus5
IKTS6000Process and Project Management45
IKTS6200Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
IEYS0100Renewable Energy Systems15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IEYS0102Bioenergy Systems5
IKTS4111Project in Energy Systems5
IKTS6100Toiminnan kehittäminen15
IKTS6103Yrityksen strateginen suunnittelu5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminen5
IKTS2111Workshop in International Projects5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot15
IEYS4000Projektiopinnot
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0100Tandem svenska - kommunikativa kunskaper4
IXV0092Gearbox Design3
IZV0034Lisäävä valmistus5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät