VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Vesikemia (IYTS1104) > 2022-2023

Vesikemia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTS1104
OPS: YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003YT2020-3, YT2020-3A, YT2020-3B20.3.2023 – 21.4.2023Pekka StenSuomi30.11.2022 – 8.1.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamalla opiskelija hankkii sellaiset vesikemian perustiedot, jotka auttavat ymmärtämään luonnonvesissä ja vedenkäsittelyssä tapahtuvia ilmiöitä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestykseen merkittyä opiskelua 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan kemia, Kemian laboraatiot, Vesiensuojelun laboraatiot, Vesistöjen suojelu, Johdatus tekniikan matematiikkaan

Sisältö

Veden ominaisuudet ja liuoskemian perusteet, kuten hapot ja emäkset, metallien kompleksoituminen, redox-ilmiöt sekä liukeneminen ja saostuminen

Opiskelumateriaali

Alan G. Howard, Aquatic Environmental Chemistry, Oxford University Press, Oxford 2005 (kokonaan)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kotitehtävät, laskuharjoitukset

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentin numeerinen arvostelu. Kotitehtävien aktiivisella suorittamisella voi korottaa tenttiarvosanaa


Takaisin