VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Vesiensuojelu (IYA0304) > 2022-2023

Vesiensuojelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYA0304
OPS: YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003YT2020-3, YT2020-3A, YT2020-3B30.8.2022 – 30.12.2022Irma HyrySuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään luonnonvesissä tapahtuvia kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia prosesseja sekä ihmisen toiminnan vaikutusta niihin.

Sisältö

Luonnonvesien koostumuksen vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset prosessit. Vesivarat, vesistöjen pilaantuminen ja limnologian perusteet. Vesiensuojelun keskeinen käsitteistö ja lainsäädäntö. Vesistöjen kunnostus.

Opiskelumateriaali

Opettajan valmistama materiaali sekä seuraavat teokset soveltuvin osin:
Jukka Särkkä, Järvet ja ympäristö, limnologian perusteet, Gaudeamus, Tampere 1996
Hakala, Harri & Välimäki, Jari 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Helsinki. Gaudeamus
Liisa-Maria Rautio ja Hannele Ilvessalo (toim.), Ympäristön tila Länsi-Suomessa, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto,
Jyväskylä 1998;
Teemu Ulvi, Esko Lakso (Toim) Järvien kunnostus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyö. Numeerinen arviointi.


Takaisin