VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Reaalianalyysi (IX00BE86) > 2023-2024

Reaalianalyysi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IX00BE86
OPS: ET 2021 / KT 2021 / YT 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkelä, Jarmo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ET2021-3, ET2021-3A, ET2021-3B, IT2021-3, IT2021-3A, IT2021-3B, IT2021-3C, IT2021-3D, KT2021-3, KT2021-3A, KT2021-3B, KT2021-3C, ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D, TT2021-3, TT2021-3A, TT2021-3B, TT2021-3C, TT2021-3D, YT2021-3, YT2021-3A, YT2021-3B28.8.2023 – 16.12.2023Jarmo MäkeläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Reaalianalyysin kurssilla opiskelija oppii derivoimaan ja integroimaan useamman muuttujan funktioita. Kurssi sisältää myös lyhyen esityksen sarjaopista. Kurssin keskeisin aihe on vektorianalyysi. Vektorianalyysissä derivoidaan ja integroidaan vektorikenttiä. Vektorikenttiä ovat esimerkiksi sähkö- ja magneettikentät, sekä nopeuskenttä virtaavassa nesteessä. Vektorianalyysillä onkin paljon sovellutuksia esimerkiksi sähköopissa ja virtausdynamiikassa.

Sisältö

1) Lyhyt kertaus yhden muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskennasta,
2) Useamman muuttujan funktioiden ääriarvot,
3) Vektorit ja vektorikentät,
4) Vektorikentän derivointi parametrin suhteen,
5) Vektorikentän tieintegraali,
6) Gradientti, divergenssi ja roottori,
7) Vektorikentän potentiaali,
8) Pintaintegraali,
9) Greenin lause,
10) Muuttujan vaihto pintaintegraalissa: Jacobin determinantti,
11) Vektorikentän vuo,
12) Stokesin lause,
13) Tilavuusintegraali,
14) Muuttujan vaihto tilavuusintegraalissa,
15) Gaussin lause,
16) Vektorikentän derivointi käyräviivaisessa koordinaatistossa,
17) Sarjan suppeneminen ja hajaantuminen,
18) Taylorin sarja,
19) Differentiaaliyhtälön sarjaratkaisu.,
20) Variaatiolaskentaa (jos aikaa jää).

Opiskelumateriaali

Kirjallisuutta: E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (Wiley)


Takaisin