VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Energiatekniikan ICT (ITTP1005) > 2023-2024

Energiatekniikan ICT

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP1005
OPS: TT 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006TT2021-3, TT2021-3A, TT2021-3B, TT2021-3C, TT2021-3D28.8.2023 – 16.12.2023Jari Koski, Mikael JakasSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii älykkään sähköverkon konseptin sekä sähkönjakelussa, suojauksessa ja ohjauksessa käytettävien tietoteknisten laitteiden toimintaperiaatteet ja kommunikointitavat.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa 70 h ja yliopistolla 48 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus ohjelmointiin, Energiatekniikan fysikaaliset perusteet.

Sisältö

Älykkään sähköverkon konsepti (Smart Grid). Sähkönjakelun ja laskutuksen ICT järjestelmät. Sähkötekniikan älykkäät tietotekniset laitteet, kuten suojarele ja taajuusmuuttaja. Hajautetussa energiantuotannossa käytetyt tietoliikenneprotokollat. Perusperiaatteet IEC61850-standardista. Älykkään sähköverkon mahdollistamat uudet palvelut.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboraatiot. Laboraatioissa maksimissaan 18 opiskelijaa/opettaja.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, projektityö, laboraatiot ja tentti.


Takaisin