VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ohjelmistotestaus (ITTP0904) > 2023-2024

Ohjelmistotestaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0904
OPS: TT 2022 / V2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kankaanpää, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3009TT2022-2, TT2022-2A, TT2022-2B, TT2022-2C, TT2022-2D, VY-28.1.2024 – 30.4.2024Suomi 
3010TT2022V-2, TT2022V-2A8.1.2024 – 30.4.2024Suomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää testauksen perusperiaatteet ja tunnistaa testauksen roolin osana ohjelmistotuotantoprosessia. Opiskelija osaa listata testauksessa tarvittavan dokumentaation ja ymmärtää sen merkityksen onnistuneelle testaukselle. Opiskelija ymmärtää miten erilaiset testauksen työkalut tukevat testausta ja tunnistaa testausprosessin kulun. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti toteutettavaan yksikkötestaukseen ja omaa valmiudet toimia osana testaustiimiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus ohjelmointiin, Olio-ohjelmointi.

Sisältö

Testauksen periaatteet (mm. staattinen ja dynaaminen testaus), testauksen menetelmät (lasi-, harmaa- ja mustalaatikkotestaus), testauksen tasot (yksikkö-, integraatio-, järjestelmä- ja hyväksymistestaus), testauksen merkitys ohjelmistokehityksessä, testauksen välineet, testausdokumentaatio, testauksen suunnittelu ja hallinta. Testauksessa käytettävät build -työkalut (Maven, npm), jatkuva integrointi (CI), jatkuvassa testauksessa käytettävä asetustiedosto (YAML). Web sovelluskehyksellä (React) toteutetun komponentin yksikkötestaus. Microservice -arkkitehtuurilla(Spring boot) toteutetun komponentin yksikkötestaus.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama kirjallisuus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan aiheesta käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä ja osaa ratkaista aiheeseen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia itsenäisesti.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän aiheesta käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä ja osaa ratkaista aiheeseen liittyviä tehtäviä itsenäisesti.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet, pystyy soveltamaan niitä ja osaa ratkaista aiheeseen liittyviä yksittäisiä tehtäviä ohjatusti.

Arviointimenetelmät

Jatkuva arviointi, arvosana kertyy kotitehtävien, projektitöiden ja tentin perusteella.


Takaisin