VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Olio-ohjelmointi (ITTA0204) > 2023-2024

Olio-ohjelmointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTA0204
OPS: TT 2022 / V2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3015TT2022-2, TT2022-2A, TT2022-2B, VY-228.8.2023 – 16.12.2023Harri LehtinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3016TT2022-2, TT2022-2C, TT2022-2D28.8.2023 – 16.12.2023Ghodrat Moghadampour, Matti TuomaalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017TT2022V-2, TT2022V-2A28.8.2023 – 16.12.2023Harri LehtinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii olio-ohjelmoinnin käsitteitä kuten luokat, attribuutit, menetelmät, objektit, periytymisen, polymorfismin ja serialisoinnin sekä osaa soveltaa näitä tekniikoita käytännössä ja kehittää sovelluksia, jotka noudattavat olio-ohjelmoinnin periaatteita. Kurssin aikana opiskelija oppii myös kirjoittamaan olio-ohjelmia, jotka pystyvät tekemään vaativia operaatioita ja käsittelemään tiedostoja sekä tietokantakommunikointia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus ohjelmointiin.

Sisältö

Java-ohjelmointikieli, luokat, objektit, menetelmän ylikuormitus, periytyminen, menetelmän ylikirjoittaminen, polymorfismi, virtuaaliset menetelmät, abstraktit luokat, rajapinnat, Vector, ArrayList, Hashtable, HashMap, tiedostojen käsittely, serialisointi, poikkeusten käsittely.

Opiskelumateriaali

Materiaali kurssin verkkosivuilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, mahdollinen projektityö.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää useimmat kurssikäsitteet, osaa soveltaa niitä ja osaa kehittää edistyneitä ominaisuuksia sisältäviä sovelluksia.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan osan opintojakson käsitteistä, osaa soveltaa niitä ja pystyy kehittämään sovelluksia, joissa on kohtalaisen toimintomäärä.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää peruskurssin käsitteet, osaa soveltaa niitä ja kehittää yksinkertaisia ​​sovelluksia.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, tentti ja mahdollinen projektityö.


Takaisin