VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkönjakelutekniikan projekti (IST6007) > 2021-2022

Sähkönjakelutekniikan projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6007
OPS: ST 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2020-2, ST2020-2A, ST2020-2B, ST2020-2C, ST2020-2D3.1.2022 – 17.4.2022Jari KoskiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Sähkönjakelutekniikan projektissa opiskelija oppii itsenäistä tiedonhakua sekä tutustuu 110/20 kV sähköaseman ja sen syöttämän keskijänniteverkon komponenttien ominaisuuksiin ja valintaan. Opiskelija oppii suunnittelukohteen nimellisarvojen ja vikavirta-arvojen laskelmien suorittamiseen liittyviä sähköteknisiä taitoja ja niiden soveltamista käytännön suunnittelussa ja sen dokumentoinnissa. Projektissa opiskelija oppii myös ryhmätyöskentelyä, raportin kirjoittamisen käytäntöjä sekä toimistosovellusten ja CAD sovellusten käyttämistä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 82 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
Itsenäistä opiskelua 40 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Virtapiirien laskentamenetelmät, Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu, Sähkönjakelutekniikan juonteen opintojaksot.

Sisältö

Suunnitteluprojektissa sovelletaan seuraavia juonteen opintojaksoilla opittuja tietoja ja taitoja:
-kojeiden nimellisarvojen määrittäminen annetun päävaatimusluettelon mukaisesti
-vikavirtalaskelmien suorittaminen suunnittelukohteelle Mathcad-ohjelmalla
- tiedonhaun menetelmiä sovellettuna tarvittavien komponenttien etsintään
-suunnittelukohteen dokumentointia CAD ohjelmalla
-kojeluettelon laatiminen toimistosovelluksella

Opiskelumateriaali

Juonteen opintojaksoilla käytetty oppimateriaali sekä projektiin liittyvä oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektin ohjaus, ryhmätyöskentely ja tutkiva oppiminen.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perustana on työskentely projektissa ja projektista kirjoitettava raportti, jossa esitetään valintakriteerit, laskelmat, kojeluettelo sekä sähköaseman pääkaaviot.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin