VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähköturvallisuustutkinto (S1) (IST6005) > 2023-2024

Sähköturvallisuustutkinto (S1)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6005
OPS: ST 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Vuorinen, Jarkko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3013SAT2022M-11.2.2024 – 31.3.2024Jarkko VuorinenSuomi1.12.2023 – 9.1.2024
3015SAT2022M-1, ST2020-4, ST2020-4A, ST2020-4B, ST2020-4C, ST2020-4D, ST2020V-4, ST2020V-4A, ST2020V-4B28.8.2023 – 15.12.2023Jarkko VuorinenSuomi1.8.2023 – 10.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa valmiudet osallistua TUKESin järjestämään valtakunnalliseen sähköturvallisuustutkintoon (S1). Tutkinto kuuluu yhtenä osana sähkötöiden johtajan pätevyysvaatimuksiin.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 20 h.

Sisältö

Kurssilla käsitellään laajasti sähkönjakelujärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät standardit, ohjeet ja viranomaismääräykset. Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen sähköturvallisuustutkintoon. TUKES perii tutkintoon osallistumisesta n. 50 euron tutkintomaksun, jonka opiskelija joutuu maksamaan. Opiskelija voi kurssin läpäistyään saada TUKESin antaman S1-tutkintotodistuksen.

Opiskelumateriaali

TUKES-ohje S5-10 määrittelee vuosittain materiaalin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu tutustuminen aikaisempien tenttien tehtäviin. Aiempien tenttitehtävien tyyppisten harjoitusten ratkaisemista, jotta valtakunnallinen tentti on mahdollista läpäistä.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Valtakunnallinen sähköturvallisuustutkinto (S1).


Takaisin