VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähköverkot (IST6004) > 2021-2022

Sähköverkot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6004
OPS: ST 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2020-2, ST2020-2A, ST2020-2B, ST2020-2C, ST2020-2D, VY-2-EE7.11.2021 – 30.1.2022Jari KoskiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

• Opiskelija saa yleiskäsityksen sähkön tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmän toiminnasta
• Opiskelija tuntee sähköverkkojen ilmiöiden perusteet
• Opiskelijalla on käsitys sähköverkkojen analysoinnissa käytettävistä laskentamenetelmistä

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST4004 Virtapiirien laskentamenetelmät
IST6003 Sähkölaitokset

Sisältö

• Sähkönjärjestelmän rakenne, sähkön tuotanto sekä sähkönsiirto- ja -jakelujärjestelmät
• Sähköverkon ja -johdon kuormitettavuuden ominaissuureiden laskenta
• Sähköverkon hyväksytyn jännitetason kriteerit ja verkon jännitteen laskenta erilaisissa tilanteissa
• Sähköverkon yleisimmät vikatilanteet ja niihin liittyvien ominaissuureiden laskenta
• Matematiikkaohjelman (Mathcad) käyttö sähköverkon normaali- ja vikatilan ominaissuureiden laskennassa

Opiskelumateriaali

• Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus)
• Opintomoniste (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Olavi Mäkinen: Sähköverkot
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 28 h, PC-harjoitukset 8 h, laboraatiot 6 h.

Sähköjärjestelmän rakenteeseen ja sen sähköisiin ominaisuuksiin liittyvät ilmiöt opetellaan teoreettisesti luentotunneilla. Osaamista syvennetään PC-harjoituksilla sekä laboraatioilla, missä tiettyjä sähköverkon ilmiöitä mitataan ja tutkitaan käytännössä.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä, PC-harjoituksista ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Takaisin