VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Mittaustekniikan fysikaaliset perusteet (IST5002) > 2021-2022

Mittaustekniikan fysikaaliset perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST5002
OPS: ST 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ojanen, Jussi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2020-2, ST2020-2A, ST2020-2B, ST2020-2C, ST2020-2D3.1.2022 – 1.5.2022Jussi Ojanen, Timo RinneSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa laaja-alaisesti mittaustekniikassa tarvittavia fysikaalisia suureita ja ilmiöitä. Opiskelija harjaantuu tunnistamaan fysikaalisten ilmiöiden sovellusmahdollisuuksia. Opiskelija tuntee erilaisten anturien toimintaperiaatteita. Laboratorioharjoituksissa oppilas oppii analysoimaan ja raportoimaan mittaustuloksia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka 1 sekä Sähkö ja magnetismi.

Sisältö

Seuraaviin aihepiireihin liittyvät suureet, ilmiöt ja mittaussovellukset: kimmoisuus, neste- ja kaasufysiikka, lämpötila, lämpölaajeneminen, ilman kosteus, värähdys- ja aaltoliikkeen perusteet, äänioppi, fotometria, optiikka, fotoniikka ja säteily.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava ja Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (80%), laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella (20%). Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee tehdä hyväksytysti kaikki opintojaksoon kuuluvat laboratoriomittaukset sekä kirjoittaa vaaditut raportit.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin