VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähköasennukset (IST4006) > 2023-2024

Sähköasennukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4006
OPS: SAT 2022 / 2022V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niskala, Matti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3011SAT2022-2, SAT2022-2A, SAT2022-2B, SAT2022-2C, SAT2022-2D, VY-328.8.2023 – 16.12.2023Jarkko VuorinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3012SAT2022V-2, SAT2022V-2A, SAT2022V-2B28.8.2023 – 16.12.2023Jarkko VuorinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy keskeisiin erilaisten kohteiden sähköistyksissä esiintyviin suunnittelun ja asennusten toteutusperiaatteisiin. Valaistustekniikasta ja sähkölämmityksestä opiskelija osaa suunnitteluun ja laitevalintoihin liittyvät menetelmät. Opiskelija saavuttaa perustiedot tavanomaisten kohteiden sähkösuunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkösuunnittelun perusteet.

Sisältö

Standardien ja St-kortiston ohjeiden soveltaminen sähköistyksen suunnitteluun ja -urakointiin. Kiinteistöjen sähkö- ja televerkkojen rakenteet, suojauksen ja jännitteen aleneman mitoitusperiaatteet, asennustavat ja käyttöönottotarkastukset. Valaistustekniikan perusteet, valonlähteet, valaisinrakenteet. Sähkölämmityksen mitoitusperiaatteet ja erilaiset lämmitysmenetelmät. Sähköistyksen varustelutasot, suunnitteludokumentit, sähkötyöselitykset sekä urakka-asiakirjat.

Opiskelumateriaali

SFS6000 standardi, D1 käsikirja, Sähköasennukset 1, St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, suunnitteluharjoitus PC-luokassa ja laboratoriotyöt.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää kurssin oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustyön ja laboratoriotyöraportin arviointi.


Takaisin