VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähköasennukset (IST4006) > 2021-2022

Sähköasennukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4006
OPS: ST 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Esala, Tapani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2020-2, ST2020-2A, ST2020-2B, ST2020-2C, ST2020-2D, VY-3-EE23.8.2021 – 30.4.2022Jarkko VuorinenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy keskeisiin erilaisten kohteiden sähköistyksissä esiintyviin suunnittelun ja asennusten toteutusperiaatteisiin. Valaistustekniikasta ja sähkölämmityksestä opiskelija osaa suunnitteluun ja laitevalintoihin liittyvät menetelmät. Opiskelija saavuttaa perustiedot tavanomaisten kohteiden sähkösuunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST3004 Sähköalan piirustukset (3 op.) ja
IST4005 Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu (2 op.)

Sisältö

Standardien ja St-kortiston ohjeiden soveltaminen sähköistyksen suunnitteluun ja -urakointiin.
Kiinteistöjen sähkö- ja televerkkojen rakenteet, suojauksen ja jännitteen aleneman mitoitusperiaatteet, asennustavat ja käyttöönottotarkastukset.
Valaistustekniikan perusteet, valonlähteet, valaisinrakenteet.
Sähkölämmityksen mitoitusperiaatteet ja erilaiset lämmitysmenetelmät.
Sähköistyksen varustelutasot, suunnitteludokumentit, sähkötyöselitykset sekä urakka-asiakirjat.

Opiskelumateriaali

SFS6000 standardi, D1 käsikirja, Sähköasennukset 1, St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laboraatiot ja suunnitteluharjoitus.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe, harjoitustyön ja laboratoriotyöraportin arviointi.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin