VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus (IST1005) > 2021-2022

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1005
OPS: ST 2021 / TT 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Esala, Tapani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D, TT2021-1A, TT2021-1B, TT2021-1C, TT2021-1D, VY-123.8.2021 – 19.12.2021Minna Uimonen, Mikko Västi, Päivi Karppi, Timo SjömanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden olennaiseksi osaksi ammattietiikkaa. Opiskelija tiedostaa työturvallisuuden ja -suojelun merkityksen ja tuntee toimintatavat, joilla työpaikan turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Työturvallisuus- ja hätäensiapukurssin suoritus.
Opiskelija tuntee sähkötöihin liittyvät turvallisuussäännökset sekä oppii huolehtimaan työturvallisuudesta laboratoriossa, sähkötöissä ja sähkötöiden suunnittelussa sekä toimimaan oikein sähkötapaturman sattuessa. Sähkötyöturvallisuuskurssin suoritus.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Työturvallisuuden keskeiset säädökset. Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. Työstä aiheutuvien sairauksien ja vaarojen selvittäminen, arviointi ja vähentäminen. Työpaikan työnteon yleisohjeet sekä keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta sekä varautuminen onnettomuustilanteisiin.
Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Sähkölaitteiden suojaus ja suojausluokat, vikavirtasuojaus, sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, standardin SFS6002 keskeinen sisältö, käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset, työskentelykäytännöt.
Technobothnian laboratorion sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet. Perehdytys Technobothnian laboratorioon.
Ensiapukoulutus standardin SFS 6002 mukaisesti. Toiminta tapahtumapaikalla, potilaan tutkiminen hätäensiapua varten, puhallus- ja painantaelvytys, vierasesineen poistaminen hengitysteistä, palovammat, ruhje- ja viiltohaavat, sähkötyössä sattuvat tapaturmat. Koulutus sisältää sekä teoriakoulutusta että käytännön harjoittelua.

Kurssin päätteeksi opiskelija saa työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuskortit, sekä hänellä on mahdollisuus halutessaan ostaa SPR:ltä hätäensiapukortti.

Opiskelumateriaali

Standardi SFS 6002, Työturvallisuuskeskuksen toimittama PowerPoint-esitys (kalvosarja), Technobothnia laboratorion sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet sekä opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus.

Arviointikriteerit

Asteikko: 1-5/hylätty.

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäistäkseen opiskelijan on osallistuttava vähintään 75% pidetyistä luennoista sekä annettuun ensiapukoulutukseen ja Technobothnian laboratorioon perehdytykseen.
Kirjalliset tentit työturvallisuudesta ja sähkötyöturvallisuudesta, joissa on saatava vähintään 75% vastauksista oikein läpäistäkseen kurssin hyväksytysti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin