VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet (IKTP1123) > 2023-2024

Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP1123
OPS: ET 2022 / KT 2022 / YT 2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012KT2022-2A, KT2022-2B, KT2022-2C, KT2022-2D8.1.2024 – 30.4.2024Lotta SaarikoskiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3013YT2022-228.8.2023 – 17.12.2023 Suomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014ET2022-2A, ET2022-2B, ET2022-2C, ET2022-2D, YT2022-228.8.2023 – 17.12.2023Katariina Pukkila-PalmunenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa seurata ja analysoida yrityksessä syntyviä kustannuksia, kohdistaa ne oikein ja käyttää niitä apuna yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kannattavan yritystoiminnan ohjauksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 50 h
- itsenäistä opiskelua 85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Sisältö

Johdon laskentatoimen merkitys ja asema, taloushallinnon käsitteistö, investointilaskenta, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, perinteinen suoritekohtainen kustannuslaskenta, toimintolaskennan pääidea, hinnoittelu eri näkökulmista.

Opiskelumateriaali

Neilimo &Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi, Edita.
Ikäheimo: Lounasmeri ja Walden: Yrityksen laskentatoimi, WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti. Harjoitustyö arvioidaan myös.


Takaisin