VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Energialaitoksen komponentit (IEYX1003) > 2022-2023

Energialaitoksen komponentit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1003
OPS: ET 2021 / 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Petri SaariSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3005ET2021V-2A, ET2021V-2B26.8.2022 – 31.12.2022Petri SaariSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee energiantuotantolaitosten eri komponenttien tehtävän ja toimintaperiaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IEYX1001 Energiatekniikan prosessit
IEYX1002 Uusiutuva energia
IRTP0201 Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra

Sisältö

Eri voimalaitostyyppien mekaaniset komponentit.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, arvioitavat harjoitukset.


Takaisin