VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Geotekniikka (IEYS1402) > 2022-2023

Geotekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1402
OPS: YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Närhi, Pia-Lena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003YT2020-3, YT2020-3A, YT2020-3B31.8.2022 – 19.12.2022Irma Hyry, Tom LipkinSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee maa- ja kallioperän rakenteen, pohjaveden esiintymisen sekä maamekaniikan perusteet. Opiskelija osaa tulkita pohjatutkimusasiakirjoja ja suunnitelmien maa- ja kallioperätietoja. Opiskelija osaa käyttää hyväksi alan tietoaineistoja suunnittelussa ja työmenetelmävalinnoissa.

Maaperän suojelun merkityksen ymmärtäminen sekä tiedonhaun ja haetun tiedon soveltamistaidon kehittyminen pilaantuneet maat ja teollisuuden sivutuotteet -ongelmakentässä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Maalajiluokitus, maalajien ominaisuudet ja niiden tutkimusmenetelmät. Kairausmenetelmät, maanaytteiden otto ja laboratoriotutkimukset. Maaperä- ja rakennettavuuskartat, pohjatutkimusasikirjat ja -selosteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojaksolla esittämä materiaali, itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja selvitykset.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeerinen arvosana määräytyy lopputentin sekä opintojakson aikana tehtävien selvitysten perusteella.


Takaisin