VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Vesiensuojelun laboraatiot (IEYS1302) > 2022-2023

Vesiensuojelun laboraatiot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1302
OPS: YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004YT2020-3, YT2020-3A, YT2020-3B29.8.2022 – 31.12.2022Pekka StenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu laboratoriossa kemialliseen liuosanalytiikkaan ja mikrobimäärityksiin. Tärkeänä tavoitteena on niinikään kokeellisten tulosten arvioinnin ja käsittelyn sekä raportoinnin oppiminen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h, mitsä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h ja itsenäistä opiskelua 26 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan kemia suoritettuna, Kemian laboraatiot suoritettuna, Laboratoriotyöturvallisuus suoritettuna, Johdatus tekniikan matematiikkaan

Sisältö

Vesiin liittyviä analyysejä.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama materiaali, erityisesti harjoitustyöohjeet, jonka lisäksi suositellaan seuraavia kirjoja:
Pekka O. Lehtonen, Marja-Liisa Sihvonen, Laboratorioalan analyyttinen kemia, Opetushallitus 2004
Pekka O. Lehtonen, Kemian laskut laboratoriossa, Opetushallitus 2006
Hanna Hänninen, Mia Ruismäki, Aila Seikola, Sari Slöör, Laboratoriotyön perusteet, Edita 2007

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ryhmissä tehtävät laboratorioharjoitukset raportteineen ja niihin liittyvät oppitunnit, joilla tutustutaan harjoitustöissä käytettäviin menetelmiin ja tulosten käsittelyyn.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi työryhmän yhdessä laatimien harjoitustyöraporttien perusteella. Kunkin harjoitustyön hyväksyttävissä oleva raportti arvioidaan 3-portaisesti ja kukin harjoitustyön tekemiseen osallistunut työryhmän jäsen saa raportista saman pistemäärän.


Takaisin