VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Rakennettu ympäristö (IEYS1105) > 2022-2023

Rakennettu ympäristö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1105
OPS: YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003YT2020-3, YT2020-3A, YT2020-3B2.1.2023 – 30.4.2023Tiina Rinta-RahkoSuomi30.11.2022 – 8.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaavoituksen hierarkian ja tunnistaa kaavamerkintöjä sekä erilaisten kaavojen ympäristövaikutuksia.
Opiskelija hallitsee maisemarakenneteorian ja osaa soveltaa sitä ympäristönkäytön suunnittelussa sekä tunnistaa ja huomioida luontoarvoja rakennetussa ympäristössä. Opiskelija hallitsee hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn periaatteet ja käytännöt. Opiskelija ymmärtää rakennetun ympäristön vaikutukset ilmastonmuutokseen halliten kestävän ja viisaan liikkumisen tavat sekä tunnistaa hajautettuja ja pienen mittakaavan energiantuotantomuotoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h

Sisältö

Kaavoitus, maisemarakenneteoria, vihreä infrastruktuuri ja ekosysteemipalvelut, hulevesien luonnonmukainen käsittely ja kestävä sekä vähäpäästöinen liikkuminen ja energiantuotanto rakennetussa ympäristössä.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustehtävät, laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

Kiitettävä
Oppija osoittaa kehityskykyisyyttä, hallitsee oppijakson vaatimukset ja sisällön sekä osaa kiitettävästi soveltaa jakson aikana hankkimaansa osaamista itsenäisessä työskentelyssä. Oppija on suorittanut annetussa aikataulussa kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Hyvä
Oppija osoittaa pääosin hallitsevansa opintojakson vaatimukset ja sisällön sekä kykenee hyvin soveltamaan jakson aikana oppimaansa ohjatussa työskentelyssä. Oppija on suorittanut tavoitteellisesti kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Tyydyttävä
Oppija osoittaa perehtyneensä oppijakson vaatimuksiin ja sisältöön sekä kykenee avustettuna soveltamaan tyydyttävästi jakson aikana oppimaansa. Oppija on suorittanut hyväksyttävästi kaikki vaadittavat kurssisuoritukset.
Hylätty
Oppija ei kykene osoittamaan riittävää perehtyneisyyttä oppijakson vaatimuksiin eikä sisältöön eikä kykene soveltamaan jakson aikana oppimaansa eikä arviointia annettaessa omaa riittäviä valmiuksia edetä aihealueen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, ryhmätyöt, lopputesti.


Takaisin