VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Rakennustekniikka (I-RT) > 2007

Rakennustekniikka (I-RT 2007)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 27.8.2007
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXP0001PERUSOPINNOT145
IXP0000Yleiset perusopinnot69
IXP0100Opinnot ja yritystoiminta14
IXP0101Opinnot ja tiedonhankinta2
IXP0102Yrittäjyys3
IXP0103Yritystalous3
IXP0104Laadunhallinta3
IXP0105Johtaminen ja esimiestaito3
IXP0200Kielet ja viestintä15
IXP0201Tiedottava viestintä2
IXP0202Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IXP0212Tekniikan ruotsi4
IXP0223Tekniikan englanti I3
IXP0224Tekniikan englanti II3
IXP0300Tietojenkäsittely9
IXP0301Tietokone opiskeluvälineenä3
IXP0302Ohjelmoinnin perusteet3
IXP0303Tietoverkon käyttö3
IXP0400Matematiikka15
IXP0401Algebra ja geometria3
IXP0402Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IXP0403Differentiaalilaskenta2
IXP0404Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IXP0405Integraalilaskenta2
IXP0406Differentiaaliyhtälöt ja sarjat2
IXP0407Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IXP0500Luonnontieteet16
IXP0501Mekaniikka4
IXP0502Sähkö ja magnetismi3
IXP0503Virtaus- ja termodynamiikka3
IXP0504Värähtelyt ja moderni fysiikka3
IXP0505Kemia ja ympäristö3
IRA0000Ammatilliset perusopinnot76
IRA0100Rakenteiden toimintaperusteet16
IRA0101Isostaattiset rakenteet4
IRA0102Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus5
IRA0103Rakenteiden kuormat2
IRA0104Rakennusfysiikka5
IRA0210Suunnittelumenetelmät11
IRA0211Tietokoneavusteinen suunnittelu4
IRA0202Tuotekehitys ja tuotantotekniikka2
IRA0203Rakennusalan työturvallisuus2
IRA02053D-Mallinnus3
IRA0310Rakennetekniikka18
IRA0301Betonitekniikka5
IRA0312Betonirakenteet6
IRA0303Teräsrakenteiden perusteet4
IRA0314Puurakenteiden perusteet3
IRA0410Rakennussuunnittelu7
IRA0402Rakennussuunnittelun perusteet3
IRA0403Rakentamisjärjestelmät4
IRA0500Yhdyskuntatekniikka10
IRA0501Kunnallistekniikka3
IRA0502Geotekniikka ja pohjarakennus5
IRA0503Kaavoitus2
IRA0600Rakentamistalous8
IRA0601Rakentamistalouden perusteet3
IRA0602Rakennuttamisen perusteet2
IRA0603Rakennushankkeen kustannuslaskenta3
IRA0700Talotekniikka6
IRA0701LVI-tekniikka3
IRA0702Sähkö- ja automaatiotekniikka3
 
IRS0000SUUNTAAVAT OPINNOT40
IRS1000Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehto30
IRS1100Betonirakenteet10
IRS1101Teräsbetoni- ja muuratut rakenteet5
IRS1102Betoniset elementtirakenteet3
IRS1103Jännitetyt rakenteet2
IRS1200Puu- ja teräsrakenteet10
IRS1201Puurakenteet5
IRS1202Teräsrakenteet5
IRS1300Rakenteiden mekaniikka10
IRS1301Hyperstaattiset rakenteet5
IRS1302Rajakuormateoria2
IRS1303Elementtimenetelmät3
IRS2000Rakennussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto20
IRS2100Arkkitehtoninen suunnittelu10
IRS2101Asuinrakennusten suunnittelu5
IRS2102Liike- ja teollisuusrakennusten suunnittelu5
IRS2200Rakennussuunnittelun projekti10
IRS2201Suunnitteluasiakirjat2
IRS2202Suunnitteluprojekti8
IRS3000Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto40
IRS3300Rakentamisen tuotantotekniikka10
IRS3306Työmaasuunnittelu5
IRS3307Tehtäväsuunnittelu5
IRS3400Rakentamistalous10
IRS3401Rakennushankkeen kustannushallinta5
IRS3402Hankintatoimi ja logistiikka5
IRS3500Projektin johtaminen10
IRS3501Aikataulusuunnittelu5
IRS3502Esimiestoiminta3
IRS3503Sopimustekniikka2
IXS9000Erilliset suuntaavat opinnot10
IXS9100Teknillinen matematiikka
IXS9106Kompleksianalyysi3
IXS9107Integraalimuunnokset4
IXS9108Vektorianalyysi3
IRS9200Korjausrakentaminen10
IRS9201Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu3
IRS9202Korjausrakentamisen rakennetekniikka5
IRS9203Korjausrakentamisen tuotantotekniikka2
 
IXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXH0000HARJOITTELU30
 
IXO0000OPINNÄYTETYÖ15