VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 2 > Digitalisaatio- ja viestintäosaaminen (SS00BM89)

Digitalisaatio- ja viestintäosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SS00BM89
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Skjäl, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-12Y, HYA2023K-1Y1.1.2024 – 31.5.2024Anne Puska, Karina Björninen, Heidi SkjälSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalisen markkinoinnin osana menestyksekästä markkinointiviestinnän suunnittelua. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin toimenpiteitä terveyden ja hyvinvointialan toimintoon markkinointiviestintäkeinoja soveltamalla.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h. Ohjattua lähiopetusta, projektit sekä ryhmätyöt: 20h. Itsenäistä opiskelua: 115h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Digitaalisen markkinointiviestinnän keinot.

Opiskelumateriaali

-Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. Helsinki. Kauppakamari. (e-kirja)
-Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, workshopit, ryhmätyöt.

Arviointikriteerit

Numeerinen 0-5.

Arviointimenetelmät

Kiitettävä 5
Osaa kriittisesti tarkastella digitaalisen markkinointiviestinnän keinoja ja ymmärtää niiden vaikutukset yrityksen viestinnän menestykseen. Osaa ottaa huomioon analyyttisellä tavalla keinoihin liittyvän teorian.
Hyvä 3
Osaa luokitella erilaisia digitaalisen markkinointiviestinnän keinoja sekä arvioida niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen.
Tyydyttävä 1
Tunnistaa eri markkinointiviestinnän keinot.


Takaisin