VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku (HY00BN65) > 2023-2024

Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: HY00BN65
OPS: HYA 2023K / 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Uusi-Kakkuri, Piia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002HYA2024K, HYA2024K-1Y1.1.2024 – 31.5.2024Miro KoskenrantaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää tieteellistä kirjoittamistaitoaan
- käyttää lähteitä oman tekstinsä tukena
- hallitsee lähdeviittaustekniikan
- käyttää tiedonhaun menetelmiä monipuolisesti

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 8 h (josta kirjaston informaatikon opetus 2 h)
- itsenäistä opiskelua 19 h

Sisältö

- Orientaatio tieteelliseen/asiatyyliseen kirjoitustyyliin
- Kirjallisen työn rakentaminen
- Lähteiden käytön periaatteet
- Tiedonhaku (kirjaston informaatikko)

Opiskelumateriaali

Opettajien ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus: luento, keskustelu, harjoittelu
Itsenäinen opiskelu: lukeminen ja opintosuorituksena olevan tehtävän kirjoittaminen

Arviointikriteerit

Hyväksytty: vähintään 50 % tehtävän arviointikriteereistä täyttyy
Hylätty: alle 50 % tehtävän arviointikriteereistä täyttyy

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tehtävä (arviointi hyväksytty/hylätty)
Tiedonhaun tehtävä (arviointi hyväksytty/hylätty)


Takaisin