VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2024K

Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA 2024K)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.1.2024
Laajuus: 90 op
Kesto: 1,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
HYA2024K-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT55
HYA2024K-1002Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen25
HY00BN65Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku1
HY00BN66Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen4
HY00BN67Tutkimustyön lähtökohdat2
HY00BN68Laadullinen tutkimus3
HY00BN69Tilastollinen tutkimus3
HY00BN70Projektin hallinta3
HY00BN71Organisaation toiminnan kehittäminen5
HY00BN72Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen4
HYA2024K-1003Hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnot30
SS00BM85Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet5
SS00BM86Ennaltaehkäisevä varhainen tuki5
SS00BM87Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä5
SS00BM88Monialainen ja monitoimijainen kehittäminen5
SS00BM90Innovaatiotoiminta5
HY00BQ12Digitalisaatio ja markkinointi5
 
HYA2024K-1004VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
SY00BG57Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla
 
HYA2024K-1005OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15