VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (EY) > 2015

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (EY 2015)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2015
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT145
IEYX0100Yleiset perusopinnot10
IEYX0101Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin2
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
IKTP0405Yrittäjyys ja yritystalous6
IEYX0200Kielet ja viestintä15
IYTP0306Tiedottava viestintä2
IYTP0414Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IYTP0408Tekniikan ruotsi4
IYTP0409Tekniikan englanti I3
IYTP0603Tekniikan englanti II3
IEYX0300Tietotekniikka10
IYTP0102Tietokone opiskeluvälineenä3
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
IEYX0301Tietokannat ja tietojärjestelmät4
IEYX0400Matematiikka14
IYTP0203Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IKTP0203Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra3
IYTP0212Differentiaalilaskenta2
IYTP0503Matemaattinen analyysi3
IYTP0304Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IEYX0500Fysiikka15
IEYX0501Teknillisen fysiikan perusteet4
IEYX0502Virtaus- ja termodynamiikka4
IEYX0503Kimmo- ja värähdysoppi3
IEYX0504Energiatekniikan fysiikka4
IEYX0600Kemia10
IEYX0601Tekniikan kemia4
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IEYX0602Polttoaineet3
IEYX0700Tekniikan perusopinnot10
IEYX0701Tekninen dokumentaatio4
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0702Konetekniikan perusteet3
IEYX0800Henkilöstö ja johtaminen6
IKTA0606Verkostojen ja monikulttuuristen tiimien johtaminen3
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta15
IEYX0901Ilman epäpuhtaudet4
IEYX0902Ympäristöohjaus4
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminen3
IEYX0904Ekotehokas tuotanto4
IEYX1000Energiatekniikka15
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT60
IEYS0000Energy Technology60
IEYS0100Renewable Energy Systems15
IEYS0101Solar and Wind Power5
IEYS0102Bioenergy Systems5
IEYS0103Low Energy Construction5
IEYS0200Powerplant Technology15
IEYS0201Construction of Energy Facilities5
IEYS0202Energy Production5
IEYS0203Smart Grids and Controlling5
IEYS0300Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
IEYS0400Project and Sales Management15
IZV0013Basics of Project Management3
IZV0014Advanced Project Management3
IEYS0401Industrial Sales Management3
IEYS0402Business to Business Marketing3
IEYS0403Advanced Sales Management3
IEYS1000Ympäristötekniikka60
IEYS1100Ympäristösuunnittelu15
IEYS1102Paikkatietojärjestelmät5
IEYS1101Paikkatietoprojekti5
IEYS1103Ympäristönsuunnitteluprojekti5
IEYS1200Ympäristövaikutukset15
IEYS1201Ympäristön käyttö ja seuranta5
IEYS1202Rakennettu maisema5
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointi5
IEYS1300Vesitekniikka15
IEYS1301Vesistöjen suojelu3
IEYS1302Vesiensuojelun laboraatiot2
IYTS1104Vesikemia3
IYTS1105Vesilaboraatiot3
IYTS1102Vesienkäsittelyn prosessit4
IEYS1400Yhdyskuntatekniset ratkaisut15
IEYS1401Yhdyskuntatekniikka5
IEYS1403Jätehuoltotekniikka5
IEYS1402Geotekniikka5
 
IXYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15