VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energy Technology (ETE) > 2024 > Vuosi 2

Energy Technology (ETE 2024)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.1.2024
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Englanti

Opiskeluvuosi: 2 (2025)

Vuosi: 123kaikki
Lukukausi
KoodiNimiKevätSyksyOP
 
ETE2024-1001BASIC STUDIES60
ETE2024-1002General Basic Studies20
ETE2024-1003General Engineering Competences5
ET00BN16Information Technologyx5
ETE2024-1004Languages and Communication5
IT00BL09Finnish for Foreigners 2x5
ETE2024-1005Mathematics5
ET00BN21Analysisx5
ETE2024-1006Natural Sciences5
ET00BN23Electricity and Vibrationsx5
ETE2024-1007Basic Professional Studies40
ETE2024-1008Leadership and Business Management5
ET00BN27Basics of Cost and Profitability Accountingx5
ETE2024-1009Energy Technology15
ET00BN29Components of an Energy Facilityx5
ET00BN30Renewable Energyx5
ET00BN31Electrical Systemsx5
ETE2024-1010Environmental Technology10
ET00BN33Renewable Energy Laboratory5
ET00BN34Environmental Legislation and Managementx5
ETE2024-1011Fuels and Pollution Control10
ET00BN36Combustion and Fuelsx5
ET00BN37Air Pollution Control Engineeringx5
 
ETE2024-1013ADVANCED SPECIAL STUDIES35
ETE2024-1014Energy Technology15
ETE2024-1015Powerplant Technology5
ET00BN42Combustion Engineering5
ETE2024-1016Electrical Technology5
IE00BM44Energy Production5
ETE2024-1017Renewable Energy Systems5
ET00BN43Energy Storage5
ETE2024-1018Energy Process and Project Management15
ETE2024-1019Energy Project Development5
ET00BN45Project Finance in Energy Business5
ETE2024-1020Energy Process Development5
ET00BN50Waste to Energy5
ETE2024-1021Energy Project Management5
ET00BN46Modeling and Optimisation of Energy Systems5
ETE2024-1022Advanced Technical Mathematics and Physics5
IT00BN52Modern Physics and Field Theory5
 
ETE2024-1024PRACTICAL TRAINING30
 
ETE2024-1025THESIS15
II00BB50Research Methods
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6