VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ketterät kehitysmenetelmät (DJ00BG06)

Ketterät kehitysmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG06
OPS: IDKJ 2021 / 2022 / 2023 / 2023T / 2024T / 2025K
Taso: Insinööri (ylempi AMK) / Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 2 (2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kankaanpää, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001IDKJ2021-125.2.2022 – 31.5.2022Johan Dams, Magnus SundellSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3002IDKJ2022-19.1.2023 – 25.2.2023Johan DamsSuomi1.12.2022 – 9.1.2023
3003IDKJ2023-130.10.2023 – 16.12.2023Johan DamsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3004IDKJT2023-221.10.2024 – 14.12.2024Timo KankaanpääSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3006IDKJ2025K-1, IDKJT2024-13.3.2025 – 30.4.2025 Suomi1.12.2024 – 13.1.2025

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025

Osaamistavoitteet

Tavoite on perehdyttää opiskelija ketterän kehittämisen menetelmiin, kuten Agile ja Scrum siten, että opiskelija pystyy soveltamaan metodiikkaa osallistuessaan toteuttajatiimin jäsenenä tuleviin projekteihin.
Opintojakson aikana opiskelija oppii:
• Ymmärtämään Agilen ja Scrum menetelmien peruskäsitteet
• Ymmärtää jäsenten roolit verrattuna perinteisiin menetelmiin
• Oppii luomaan ketterän projektin
• Pystyy luomaan toteutussuunnitelman
• Pystyy luomaan iterointisuunnitelman
• Pystyy osallistumaan toteuttajatiimin jäsenenä ketterään ohjelmistoprojektiin

Sisältö

Ketterien prosessien manifesti
Scrum tuotosten suunnittelu
Scrum tiimin roolitus ja roolien tehtävät
Tapahtumat Scrum –projektin ohjauksessa
Tehtävän valmiuden määrittely
Scrum jatkuvan päivittäisen toteutuksen prosessina
Scrum työkalun (Azure DevOps) soveltaminen ohjelmistoprosessissa

Opiskelumateriaali

Ken Schwaber & Jeff Sutherland : The Scrum Guide 2020, Lacey, Mitch: The Scrum Field Guide: Practical Advice for Your First Year 2016 sekä muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena luokkatilassa (3x4h) ja virtuaalisesti (3x4h). Opintojakso sisältää luentoja, ryhmätöitä sekä kurssitehtävät. Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia.

Arviointimenetelmät

Kurssitehtävä(t). Näitä yksi tai useampi kurssin vastaavan opettajan harkinnan mukaan.


Takaisin