VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 3 > Control Logic Project (IST8004)

Control Logic Project

Structure Type: Study unit
Code: IST8004
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 3 (2020-2021)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Nieminen, Juha
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2020-2021

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D2020-10-19 – 2021-02-28Juha Nieminen, Olli TuovinenFinnish2020-08-17 – 2020-09-11

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija oppii yhdistämään aiemmin sekä juonteen yhteydessä opiskelemiaan asioita annetun tehtävän kokonaisratkaisun saavuttamiseksi ja samalla laajentaa ja syventää tietojaan juonteen keskeisissä asioissa. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Student's Workload

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Ohjelmoitavat logiikat - opintojakso.

Contents

Projektissa yhdistetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä kokonaisuudeksi. Aihepiirinä on pienryhmissä suoritettava ohjausjärjestelmän suunnittelu ja ohjelmointi annettuun kohteeseen. Lopputuloksen toiminta todennetaan testaamalla se laboratorion laitteistolla.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Manuaalit, esimerkkiratkaisut ja standasrdit sekä aiemmissa juonteissa esitetty teoria.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot ja harjoitustyöt.

Assessment Criteria

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Assessment Methods

Harjoitustyöraporttien arviointi.

Further Information

Vastuuorganisaatio: VAMK


Back