VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 2 > Electrical Utilities (IST6003)

Electrical Utilities

Structure Type: Study unit
Code: IST6003
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 2 (2019-2020)
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Koski, Jari
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2019-2020

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-2N, YHT-VY-22019-09-02 – 2019-12-20Jari KoskiFinnish2019-08-19 – 2019-09-09

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija saa yleiskäsityksen eli tunnistaa sähkölaitostekniikassa käytettävien kojeiden, kojeistojen ja sähköasemien rakenteet, tekniset ominaisuudet, valintaperusteet ja kehitysnäkymät.

Student's Workload

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

1. vuoden sähkötekniikan opinnot.

Contents

• Sähkönjakeluverkon laitteille asetetut vaatimukset ja niiden todentaminen
• Sähkölaitteiden suurjännitekoestukset
• Tehomuuntajien ominaisuudet, rakenne, sijaiskytkentä ja valintaperusteet
• Tehomuuntajan sijaiskytkennän arvojen kokeellinen määrittäminen
• Katkaisijoiden, erottimien, mittamuuntajien, sensorien, sulakkeiden ja ylijännitesuojien rakenteet ja valintaperusteet
• Jakelumuuntamoiden, kojeistojen ja sähköasemien rakenteet sekä tekniset ominaisuudet

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus)
• Opintomonisteet (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Olavi Mäkinen: Sähkölaitokset (luvut 9-12, 15-17)
• Vesa Verkkonen: Sähkökojeet - muuntajat (osittain luvut 3 ja 4 sekä kaavakokoelma)
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot 28 h, laboratorioharjoitukset 16 h.

Sähkölaitostekniikkaan liittyvien laitteiden ominaisuudet ja valintaperiaatteet opetellaan luentotunneilla. Osaamista syvennetään harjoituksilla sekä laboraatioilla, missä tiettyjen laitteiden ominaisuuksia mitataan ja tutkitaan käytännössä. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan laitteiden sijoittumista ja toimintaa osana sähkösiirto- ja jakeluprosessia tutkitaan niiden oikeassa ympäristössä vierailemalla 110/20 kV:n sähköasemalla.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Assessment Methods

Opintojakson arviointi perustuu tentistä, harjoitustehtävistä ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Back