VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 1 > Motor Starter Project (IST3006)

Motor Starter Project

Structure Type: Study unit
Code: IST3006
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Spring
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Västi, Mikko
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-1N2019-01-07 – 2019-04-30Lotta Saarikoski, Tapani EsalaFinnish2018-12-10 – 2019-01-14

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Projekti on pohjana ohjelmoitavien logiikkojen-, relesuojausten- ja sähkönkäytön opinnoille. Opiskelija perehtyy moottorilähdön rakentamisen yhteydessä sähkölaitteiden rakentamiseen liittyviin määräyksiin ja teknillisiin näkökohtiin.
Samanaikaisesti järjestetään opintojakso sähköalan piirustukset, joten teoriassa käsiteltävät asiat voidaan heti laboratoriossa konkretisoida.

Student's Workload

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 56 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Juonteen opinnoista erityisesti sähköalan piirustukset ja sähkömittaustekniikka. Laboratoriotyöskentelyyn ei voi osallistua ilman työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus kurssia.

Contents

Projektissa tutustutaan aluksi sähkömekaanisen releen ja kontaktorin ohjaukseen ja käyttöön ohjauskytkennöissä. Ohjaus- ja päävirtapiirien johdotuksen ja koestamisen edetessä rakennetaan moottorilähtökeskus, joka varustetaan painonappiohjauksella.
Standardinmukaisen moottorilähdön pää- ja ohjauspiirikaavio on sama kuin sähköalan piirustukset opintojakson teoriatunneilla. Toimintakoestuksen aikana tehdään mittauksia ja pyöritetään moottoria. Koestamisen jälkeen moottorilähtökeskuksen kytkentä muutetaan toimimaan ohjelmoitavan logiikan avulla.
Käydään läpi ohjelmoitavan logiikan rakennetta ja ohjelmointia sekä tehdään ohjelmointiharjoituksia. Toimintakoestuksen aikana varmistetaan ohjelmallisen toiminnan muutos johdotetun kytkennän pysyessä muuttumattomana.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Laboratorio-ohje
• TB-ohjeet
• Sähköalan piirustukset
• Sähkömittaustekniikka kurssien oppimateriaali

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Learning by doing.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

• Kustannuslaskennan raportin arviointi
• Piirustusten laadun arviointi ja ryhmätyöskentely moottorilähdön kokoamisvaiheessa


Back