VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 1 > Measurement Technology Project (IST2007)

Measurement Technology Project

Structure Type: Study unit
Code: IST2007
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Spring
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Ahvonen, Jani
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-1N2019-01-07 – 2019-04-30Jani Ahvonen, Maarit JänttiFinnish2018-12-10 – 2019-01-14

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Mittaustekniikan projektissa opiskelija itsenäistä tiedonhakua ja soveltaa sitä elektroniikkalaitteen iteratiiviseen suunnittelu ja valmistusprojektiin. Opiskelija oppii sähkötekniikkaan liittyviä sähköteknisiä taitoja ja niiden soveltamista mittalaitteen suunnittelussa, toteutuksessa, testauksessa ja dokumentoinnissa. Projektissa opiskelija oppii myös ryhmätyöskentelyä, raportin kirjoittamisen käytäntöjä ja toimistosovellusten käyttämistä.

Student's Workload

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 28 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Elektroniikan perusteet
Tekniikan viestintä
Tietokone opiskeluvälineenä

Contents

• Tiedonhaun mentelmät
• Iteratiivinen tuotekehitys
• Mittalaitteen toiminnallinen suunnittelu
• Anturitekniikka ja komponenttien valinta
• Piirilevyn suunnittelu ja kokoaminen
• Testausmenetelmät
• Dokumentointi- ja raportointikäytännöt

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Juonteen opintojaksoilla käytetty oppimateriaali sekä projektiin liittyvä oppimateriaali
• Opettajan toimittama materiaali

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, ryhmätyöskentely ja tutkiva oppiminen.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Assessment Methods

Opintojakson arviointi perustuu työskentelyyn projektissa ja projektista kirjoitettava raportti.


Back