VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 1 > Basics of Electronics (IST2006)

Basics of Electronics

Structure Type: Study unit
Code: IST2006
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Autumn
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Ahvonen, Jani
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)Language
3I-ST-1N2018-11-05 – 2018-12-21Jani AhvonenFinnish

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija oppii analogisen ja digitaalisen elektroniikan tärkeimmät lohkot ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii rakentamaan elektroniikkalaitteita lohkojen avulla ja ymmärtää lohkojen väliset rajapinnat. Opintojakso tutustuttaa opiskelijat systeemiajatteluun.

Student's Workload

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 28 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Tasasähköpiirien ja vaihtosähkökäsitteiden tuntemus suotavaa.

Contents

Analogisen elektroniikan osalta käsiteltävät lohkot ovat:
• Jännitteensyöttölohkot
• Suojauslohkot
• Suodatinlohkot
• Vahvistinlohkot
• Matemaattiset lohkot
• Ohjaus / päättelylohkot
• IO lohkot
Digitaalisen elektroniikan osalta käsiteltävät lohkot ovat:
• Näytteenotto
• AD-muunnin
• DA-muunnin
• Loogiset peruspiirit
• Kellopiirit
• Muisti
• Prosessori
• Näyttö

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Louis E. Frenzel: Electronics Explained (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama materiaali

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luentoja, laskuharjoituksia ja suunnitteluharjoituksia.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Assessment Methods

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja suunnitteluharjoituksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.

Further Information

Vastuuorganisaatio: VAMK


Back