VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 1 > Electrical Measurements (IST2005)

Electrical Measurements

Structure Type: Study unit
Code: IST2005
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Autumn
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Västi, Mikko
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-1N, YHT-VY-22018-10-22 – 2018-12-21Mikko VästiFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija oppii tasavirtapiirien yleisimpien sähköisten suureiden mittausmenetelmät ja -kytkennät sekä käytettävien mittaus- ja valvontalaitteiden käytön ja toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii valitsemaan kullekin sovellutukselle turvallisen ja mahdollisimman hyvin tarkoitukseen sopivan mittaustavan ja laitteet sekä arvioimaan mittauksen tarkkuutta.

Student's Workload

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 28 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

IST1005 Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus.

Contents

• Turvallisuusnäkökohdat sähköisiä mittauksia suoritettaessa
• Virran, jännitteen, tehon ja resistanssin mittaaminen tasavirtapiirissä
• Analogisten ja digitaalisten mittareiden rakenteet ja ominaisuudet
• Erilaiset siltamittauskytkennät
• Mittausten luotettavuusarviointi ja mittaustarkkuuden ilmoittaminen

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Aumala: Mittaustekniikan perusteet (Gaudeamus)
• Opintomoniste (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Heikki Esala: Sähkömittaustekniikka (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot 20 h ja laboraatiot 8 h.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Assessment Methods

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Back