VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Year 4 > Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät sekä tietoturva (ST00BJ15)

Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät sekä tietoturva

Structure Type: Study unit
Code: ST00BJ15
Curriculum: SAT 2024V
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 4 (2027-2028)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Mäkinen, Seppo
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
- Opiskelija omaksuu perustiedot ja toteutusperiaatteet kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen.
- Ymmärtää etävalvonnan periaatteita ja osaa toteuttaa yksinkertaisen etävalvonnan.
- Ymmärtää tietoturvan merkityksen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Student's Workload

Kokonaistyömäärä on 135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 50 h ja itsenäistä opiskelua 85h. Opintojaksoon liittyy pakolliset laboratoriotyöt 16 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Sähkösuunnittelun perusteet
Sähköasennukset
Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu

Contents

Opintojakson pääsisältö on:
- Viranomaismääräysten, standardien ja St-kortiston ohjeiden soveltaminen kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen.
- Turvajärjestelmien, yleiskaapeloinnin ja antenniverkkojen rakenteet, mitoitusperiaatteet, asennustavat ja häiriösietoisuus.
- Sähkösuunnittelussa opittujen käytäntöjen soveltaminen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun.
- Etävalvontarajapintoihin tutustuminen sekä tietoturvan ottaminen huomioon.
- Harjoitustyö

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- Viranomaismääräykset, lait, standardit, St-kortisto
- Opettajan keräämä aineisto

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

- Teoriaopetus
- PC-luokka harjoituksia
- Laboratorioharjoituksia

Assessment Criteria

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

- Tentti tai aihepiirikokeet
- Harjoitustyöt
- Tuntiaktiivisuus


Back